COAX vannvarmer - ideell for hytter og fritidsboliger

MINIMALT STRØMFORBRUK - GIR STOR BESPARELSE!

Er COAX direkte vannvarmerne smarte å benytte i alle typer hytter, fritidshus, anneks, letthus, etc?

Direkte vannvarmere er spesielt fordelaktig i alle typer hytter med innlagt strøm.
Dette fordi det er variert bruk, mindre plass, går aldri tom for varmtvann, enkel å tømme, mer nøyaktig vannforbruk mtp. «sisterner» og mindre utslipp.

For mindre varmere kan det benyttes agregater.

Det er flere fordeler ved en COAX vannvarmer i hytter:

  • Minimalt plassbehov

  • Varmtvann ved adkomst,

  • Helt avslått utenom bruk, gir et mer fornuftig forbruk av varmtvann.

  • Enkel i forhold til tømming osv. Ingen tank å tømme,

  • Det oppnås "friskt varmtvann" som er en spesiell fordel mht. variert bruk som bl.a. hytter og fritidshus.

Hva er forutsetningen for å bruke COAX sin smartere direkte vannvarming?

Forutsetningen for å benytte en direkte varmtvannsløsning - uten tank - for hele boligen er:
  • El tilgang til det aktuelle bygget er god nok i forhold til behovet for varmtvann.
  • Det måles enkelt i liter pr minutt med en 10l vaskebøtte og den såkalte "Bøttemetoden. En 10l bøtte som fylles på et minutt, sier vi da er 10l pr minutt. Mål i dusjen der det er mest følsomt, og så betrakte dusjstrålen. Se >> Valg av modell
For en hytte eller fritidshus benyttes ofte varmer for 2x1-faset 32A, og i sommerhytte, anneks, camping 16A, 20A 25A 32A 1-faset. Større, nyere hytte, fritidshus bolighus er det fordelaktig med 3-fas el tilgang. For 230

Hvor stor varmer behøver jeg i en hytte / fritidshus?

Om det er en hytte, fritidshus eller et vanlig bolighus, behøver ikke være avgjørende for hvilken modell/watteffekt som velges. Mange benytter samme modell/effekt i hytta som i boligen, der det er samme gode el tilgang . Eldre, mindre hytter benytter oftest en litt mindre watteffekt, og kanskje varmer
for 1-faset strøm.
Modell og effekt velges ofte i forhold til hvor stor el tilgangen (hovedsikringer) det er til hytta.Nyere hyttefelt som oftest har en bedre el tilgang og med 3-faset el tilgang, kan da velge en 3-faset vannvarmer-modell. 


Vanntilgang kan også gjøre at det velges en mindre varmer, f.eks. der det er en mindre sisterne er det ideelt med en COAX direkte vannvarmer der størrelsen på vannstrålen kan settes ned, og likevel få varmtvann raskt i kranen, og ikke tømme sisternen så raskt. Med COAX kompakte varmere som kan monteres nære tappestedet gir ideell kombinasjon med moderne vannsparende armaturdyser som gir et mindre vannforbruk. Hytter og fritidshus er bland de brukerstedene vi har levert mest til.
Her oppnås alle fordelene med en slik varmtvannløsning.
Varmeren slås på når en varmtvannskran åpnes og gir varmtvann kontinuerlig, og slås helt av når kranen stenges. Løsningen «helt uten tank» er plassbesparende, energieffektiv, et mer nøyaktig forbruk av strøm vann og avløp, og er vedlikeholdsfri.
Har du noen spørsmål! Ta kontakt med COAX først.
Adresse: Grønnliveien 13, 3474 Åros
E-post: rk@coax.no
Tlf: 977 32 838