Hva Passer For mitt behov? 

COAX leveres først og fremst for alm. tappevann med 2 ulike modeller, - for 1-faset strøm og for 3-faset strøm. 230volt og 400volt el-tilgang.
 Og med forskjellig watt-effekter for de ulike behov for varmtvann, strålestørrelse. Det kan godt være like kraftig varmer i en hytte som i en bolig, men ofte velges noe mindre i f.eks. en enkel sommer hytte. Før du velger modell og watteffekt sjekkes det hva el-tilgang er til det aktuelle bygget. Så er ønsket om vannforbruk - strålestørrelse i f.eks. dusjen viktig og klarlegge. Kan det holde med 3 eller 5 ltr pr minutt i en hytte, hybel, el. eller er det god el tilgang og ønsket om full vannstråle på rundt 10 ltr. pr. minutt som er ønskelig - valget er ditt. CoaX har ingen begrensninger. Går heller aldri tom for varmtvann.   

Før du handler sjekk:
- Hva er el-tilgangen - størrelsen på hovedsikringene til det aktuelle bygget - leiligheten?
 
Sikringstørrelse måles i amper (A)
Er det 2-faset? Eller 3-faset? Kan det være 400volt? 
- Hvilken størrelse på dusjstrålen er ønskelig?  Måles i liter pr. minutt 3 - 5 - 6 - 7 - 9-11-13 ltr pr min.? 
Ta gjerne bøttemetoden der du bor og finn ønsketlitermengde - se lenger ned på siden.

Eksempler på ofte benyttet størrelse på sikringskurs:

Håndvask hvor som helst = 3 ltr. pr minutt    
-  Sommerhytte, anneks, camping = 3, 4, 5ltr. pr.min         
-  Hytte, hybel = 5 -6 -7ltr. pr min.                         
-  Bolighus, leilighet = 7-9 ltr. pr minutt.              
-  Bolighus, leilighet = 9 - 11ltr. pr minutt.

-  Ofte benyttet sikr. kurs 16A.
-  Ofte benyttet sikr. kurs 16, 20, 32A.
-  Ofte benyttet sikr. kurs 32-40A
-  Ofte benbyttet sikr. kurs 3x32-40A 230volt.
-  Ofte benbyttet sikr. kurs 3x16-20A 400volt.

   Det benyttes mindre sikringskurser om det er 400 volt el -tilgang til bygget. 

Bøttemetoden

Ta gjerne denne enkle testen i dusjen du bruer til daglig, for å se hvilken litermengde strålestørrelse som er ønskelig. LES MER HER(link)

1/1 bøtte på et minutt er ca. 9,0 liter pr min. - Velg modell XFJ3 18kW (3x32-40A)
3/4 bøtte på et minutt er ca. 7,0 liter pr min. - Velg modell XFJ3 15kW (3x25-30A)
1/2 bøtte på et minutt er ca. 5,0 liter pr min. -  Velg modell XFJ2  10kW (2x25-32A)
1/3 bøtte på et minutt er ca. 3,0 liter pr min. -  Velg modell KH 55   5kW (2x16.20A)

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter, så hjelper vi deg med å finne riktig modell!

DUSJHODER


DUSJ SÅ LENGE DU VIL - OG FOR HALVE PRISEN!

Moderne dusjhoder og armatur-dyser er i dag forbruker ikke så mye vann som tidligere. 
Også litt uavhengig av utforming gir de fleste en mer fornuftig litermengde enn tidligere.  

Det kan av flere grunne være fornuftig å bytte til et nyere dusjhode. 

COAX modeller passer fint inn i forhold til nyere dusjhoder.

 COAX har ingen begrensninger vedr. hvilken strålestørrelse som ønskes. Det er hovedsikringene som evt. er det.  Men dagens el-tilgang holder som regel godt.  

Massasje dusjhoder passer ofte godt til de litt mindre effektene! 
Dagens dusjhoder generelt har mindre behov for ltr. pr minutt enn tidligere. 

TA GJERNE KONTAKT FOR MER INFORMASJON OM VÅRE PRODUKTER!