Spørsmål om COAX elektriske vannvarmer

– Vannvarmer ideell for bolig, hytte, industri
og yrkesbygg 

Her kan du finne svar på ofte stilte spørsmål vedrørende COAX løsningen med "vannvarming - helt uten tank!"
Egentlig er det mye som er likt varmtvannstanken, men vi har kuttet helt ut den store tanken og med effektive varmeelementer som gir gode fordeler.  Vi har i dag de fleste steder god nok el-tilgang til å kunne legge opp sikringskurs god nok til å varme vannet mens vi tapper det, der og da, og er helt avslått ellers. 
Les spørsmål og svar lengre ned på siden!

Ofte stilte spørsmål

Hvor stor varmer behøver jeg i en hytte / fritidshus?

Om det er en hytte, fritidshus eller et vanlig bolighus behøver ikke det være avgjørende for hvilken modell/watteffekt som velges. Mange benytter samme modell/effekt i hytta som i boligen, der det er samme gode el tilgang tilgjengelig. Edlere, mindre hytter benytter oftest en litt mindre watteffekt, og kanskje varmer
for 1-faset strøm.
Nyere hyttefelt som oftest har en bedre el tilgang og med 3-faset el tilgang, kan da velge en 3-faset vannvarmer modell. Modell og effekt velges ofte i forhold til hvor stor el tilgangen (hovedsikringer) det er til hytta.
Vanntilgang kan også gjøre at det velges en mindre varmer, f.eks. der det er en mindre sisterne er det ideelt med en COAX direkte vannvarmer der størrelsen på vannstrålen kan settes ned, og likevel få varmtvann raskt i kranen, og ikke tømme sisternen så raskt. Med COAX kompakte varmere som kan monteres nære tappestedet gir ideell kombinasjon med moderne vannsparende armaturdyser som gir et mindre vannforbruk. Hytter og fritidshus er bland de brukerstedene vi har levert mest til. 
Her oppnås alle fordelene med en slik varmtvannløsning.

Hvor varmt vann gir denne løsningen?

CoaX Direkte vannvarmere for vanlig tappevann - forbruksvann gir opp til 60 grader temperatur på varmtvannet. De vanligste brukstemperaturene for tappevann ligger innenfor dette området 38 og 55 grader. COAX vannvarmere for sirkulasjon gir opp til 80 grader. Fordi varmerne er kompakte og kan monteres nære tappestedene kan temperaturen settes til kun brukstemperatur 30 eller 55 grader, med en fornuftig strålestørrelse.
Vil her nevne at hvorfor det er unødig høy temp. 70 -90 grader og mer på varmtvannstanker.
  • En bereder tank er begrenset og kan gå tom for varmtvann, og tar lang tid å varme opp.
  • Fordi varmtvannet blir stående - lagres i en varmtvannstank må temperaturen ligge godt over 70-80 grader for å unngå høye opphopning av bakterier.
  • Store varmtvanns tanker må stues bort noe som ofte resulterer i lange rør-strekk, derfor må temperaturen være høyere enn brukstemperaturen ut fra tanken for å oppnå riktig temperatur i armaturen.

Holder det med 1 stk varmer i bolig?

I en bolig, leilighet med kjøkken og bad nære hverandre benyttes oftest kun 1 stk varmer.
I et bolighus, større villa med større avstander mellom våtrom benyttes ofte 2 stk varmere.

Hva er energieffektiviteten på direkte vannvarmere?


Direkte vannvarmere regnes å ha en typisk energieffektivitet på ca 97%.
Direkte vannvarmere er effektive av 5 grunner:
Vannet varmes DER det benyttes, og kun NÅR det benyttes, RIKTIG TEMPERATUR, og RIKTIG VANNMENGDE, og ENERGI EFFEKTIVITETEN beholdes, vannforbruket blir mer nøyaktig også utslippet.
Med varmtvannstank er det faktisk motsatt!

Er disse momentanvarmerne smarte å benytte i hytter, Fritidshus etc?

Direkte vannvarmere er spesielt fordelaktig i alle typer hytter der det er innlagt strøm. For mindre varmere kan det benyttes agragater. Hytter, Fritidshus, Anneks, Hytteleiligheter, Camping Lett-hus, Minihytter osv. Her får en alle fordelene med denne kompakte og effektive løsningen.
Minimalt plassbehov, Varmtvann ved adkomst, Helt avslått utenom bruk, Enkel i forhold til tømming osv. Som også gjør at en kan slå av rom-oppvarmingen mer. Ingen tank å tømme, det oppnås "friskt varmtvann" som er en spesiell fordel mht. variert bruk som bl.a. hytter og fritidshus. Denne løsningen gir gjerne et mer fornuftig forbruk av varmtvannet som er fordelaktig spesielt for hytter med sisterner, men også for utslippet.

Hva er forutsetningen for å bruke COAX sin smartere direkte vannvarming?

Forutsetningen for å benytte en direkte varmtvanns løsning - uten tank for hele boligen, Dusj, Kjøkken, Servant, kar, bide, er kun at:
  • El tilgang til det aktuelle bygget er god nok i forhold til behovet for varmtvann. Som jo måles enkelt i liter pr minutt med en 10l vaskebøtte og den såkalte "Bøttemetoden"
  • En 10l bøtte fylles på et minutt sier vi da er 10l pr minutt. Mål i dusjen der det er mest følsomt, og så betrakte dusjstrålen. Se >> Valg av modell
For en hytte fritidshus benyttes ofte varmer for 2x1-faset 32A. Sommer hytte, anneks, camping 16A, 20A 25A 32A 1-faset. Større, nyere hytte, fritidshus bolighus er det fordelaktig med 3-fas el tilgang. For 230

Hvor god må el-tilgangen være?

Hvor god el tilgangen til det aktuelle bygget må være for å benytte momentan vannvarming, avhenger av hvor stor watteffekt som er ønskelig å benytte på varmeren.
Et vanlig bolighus som er yngre enn Ca. 30 år har i dag normalt en god nok el-tilgang 3x63A. Dagens el-tilgangen gir grunnlag for å kunne benytte momentan vannvarming.

I nyere boligfelt og hyttefelt er det i dag også 400volt. Det gir et godt grunnlag for denne løsningen. Husk alltid å kontakte elektriker for å beregne valg av watteffekt i forhold til el tilgang før bestilling.
Ta ellers kontakt med COAX og forhøre deg hva som erfaringsmessig benyttes.
Eldre boliger, leiligheter med mindre el tilgang kan benytte en mindre 1-fas varmer. Evt. vurdere å øke tilgangen.

Vi har levert mange varmere til hytter, hybler, anneks, lett-hus mini-hus etc. som f.eks. 2x32A hovedsikringer. Mindre 1-faset. Kontakt elektriker som kan beregne hva som kan benyttes av effekt i forhold til inntak.
El kurser som allerede er lagt ut i bolig, leiligheter, fritidshus ol., er oftest for små. Men 16 og 20A benyttes ofte til f.eks. håndvask, men også til dusj og kjeøkken i typiske og mindre sommerhytter.

CoaX leverer varmere for sikringsstørrelser fra 2x10A og opp til 3x50A 230volt og 400volt.

Hvor stor direkte varmer trenger jeg i et bolighus?


For et vanlig bolighus benyttes oftest en modell som gir 9 liter pr minutt evt. 7 ltr pr. minutt. Det er først og fremst dusjen vi måler vannmengde i. Denne litermengden (strålestørrelsen) svarer til en bøtte vann kontinuerlig hvert minutt så lenge det tappes.
Det er ganske enkelt å måle hva 9 ltr pr minutt egentlig er. Ved å benytte den såkalte "bøttemetoden" se "Bøttemetoden" forklaring på nettsiden.
Tapp fra dusjen i en vanlig vaskebøtte og se hvor mye vann det kommer i bøtten på ett "hvert" minutt. Blir f.eks. bøtten ca full på ett minutt sier vi det er ca 9-10 ltr pr minutt.
  • 9 ltr pr minutt = modell COAX XFJ3 18 - 230 eller 400volt. Det må da være 3-faset el tilgang.
  • 7 ltr pr minutt = modell COAX XFJ3 15 - 230 eller 400volt. Det må da være 3 faset el tilgang.
  • 5 ltr pr minutt = modell COAX XFJ2 10 - 230volt. Denne kan monteres for vanlig 1-faset el tilgang.
Om det er en god 1-fas el tilgang (hovedsikringer) kan det evt. monteres 2 stk 1.fas modeller.

Hvordan blir kvaliteten på varmtvannet?

DIREKTE VARMTVANNSBEREDER ER FORDELAKTIG MHT VANNKVALITETEN, som gir bedret HYGIENE og LANG HOLDBARHEET, og er VEDLIKEHOLDSFRI.
Det sier seg nesten selv at når kaldt friskt vann varmes nære og samtidig som det tappes, vil vannet ikke forringes men komme ut av kranen som varmt friskt varmt vann. Prosessen forringer ikke kvaliteten på vannet sånn som i en tankbereder. Vannet varmes skånsomt opp der og da, og kun opp til ønsket brukstemperatur.
INGEN ØKT FARE FOR LEGIONELLA ELLER ANDRE BAKTERIER.
TRADISJONELL STOR VARMVANNSTANK STORE ULEMPER
I en varmtvannsbereder tank derimot lagres og varmes vannet hele tiden. Spesielt om temperaturen ligger under 60 grader, som fort kan skje kan bakterie opphopning oppstå.
En annen dårlig egenskap ved stor varmtvannstank er når vann lagres på tank i over 60 grader minker oksygen i vannet, det blir da oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller.
STRE TANKER GIR LANGE VARMTVANNS RØR - HVOR BAKTERIER GROR.
En stor varmtvannstank må stues bort i kjeller og boder som resulterer i lange rørstrekk. Det gir mange meter med ofte lunket vann i rørstrekket som ikke bør være over 55 grader pga skålle fare. Dette dette resulterer at bakteriegroing skjer i lange varmtvanns pga stor tank. En stor varmtvannstank samler på humus og alle mulige partikler som finnes i vannet. Dette synker til bunn og samles opp der. Det er ikke uvanlig med 10, 20 helt opp til 30 cm med slam og skitt er målt på I bunn Vv tanker.
VARMTVANNSTANK KAN GI OKSYGENFATTIG OG AGGRESSIVT VARMTVANN
En annen svakhet med å lagre vann på tank er, når vann lagres i over 60 grader minker oksygen i vannet og det blir oksygenfattig, aggressivt og løser tungmetaller. Om varmtvannstank ikke holder over 60 grader hele tiden risikerer en at det blir en opphopning a bakterier som f.eks. Legionella.
I større bygg der varmtvannet må sirkulere i lange rør gir det større opphopning av bakterier og et enda større varmetap.
Adresse: Grønnliveien 13, 3474 Åros
E-post: rk@coax.no
Tlf: 977 32 838